Οι φωτογραφίσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με το περιοδικό Τ3 των Αττικών Εκδόσεων. Πληρωμένες σελίδες τις περισσότερες φορές, χωρίς όμως να μας έχει δωθεί το concept της φωτογράφησης. Απαραίτητη προϋπόθεση να φαίνεται καθαρά το προϊόν, όσο και το λογότυπό του ή το σηματάκι του.