Οι χριστουγεννιάτικες κάρτες αποτελούν μία από τις σχεδιαστικές εφαρμογές, η οποία θεωρείται τα τελευταία χρόνια ως μη απαραίτητη για την προβολή ενός brand name. Οι ευχές στέλνονται πλέον ηλεκτρονικά, ένας τρόπος που εξασφαλίζει το χαμηλό κόστος.