χαλί, πουφ, ριχτάρι και μαξιλάρι, δίσκος με κεριά, γούρια και κηροσβέστες

Graphic Designer, Photographer, Photography Teacher, Social Media Services at AlphaTV & AlphaRadio 96.5