γραφιστική | φωτογραφία | μαθήματα φωτογραφίας | social media | 

καταχωρήσεις Groom – product photography

φωτογραφίσεις προϊόντων - product photography

καταχωρήσεις Vichy – publi Vichy

φωτογραφίσεις προϊόντων - product photography
  • “ανειδίκευτος εργάτης” σε φάρμα αγελάδων
  • 30th athens classic marathon
  • “Κάτω τα χέρια από τις φωτογραφίες. Εγώ δεν τις κακοποιώ. Ούτε τις «μαγειρεύω», ούτε τις «τακτοποιώ»”

    Dorothea Lange

  • “The camera is my tool. Through it I give a reason to everything around me.”

    Andre Kertesz